Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Què és l'atenció precoç?
A qui va adreçada?
Què ofereix?
Composició de l'equip

QUÈ ÉS L’ATENCIÓ PRECOÇ

S’entén per atenció precoç el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de patir-ne.

Aquestes intervencions, que consideren la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària o transdisciplinària.

El diagnòstic precoç i el tractament adequat proporcionen al nen els estímuls necessaris per facilitar al màxim el seu desenvolupament.