Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Què és l'atenció precoç?
A qui va adreçada?
Què ofereix?
Composició de l'equip
 

A QUI VA ADREÇADA

 
A infants que manifesten dificultats o alteracions en el desenvolupament durant la primera infància que comprometen el desenvolupament psíquic, personal i/o social.

A infants que es troben en situació de risc biològic, psicològic, ambiental o sensorial.

A famílies a les quals preocupa algun aspecte del desenvolupament del seu fill.

L’edat d’atenció del centre és des de la concepció i, com a màxim fins que compleixin sis anys. Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d'acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP.

Disponibilitat de plaça: En el cas de no haver-hi plaça disponible s’obrirà una llista d’espera en la qual tindran prioritat els nens de menor edat i/o de major grau d’afectació, segons criteri de l’equip de professionals del centre.