Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Què és l'atenció precoç?
A qui va adreçada?
Què ofereix?
Composició de l'equip

 

QUÈ OFEREIX

  • Diagnòstic dels infants i del seu medi familiar i social.

  • Atenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn familiar i social : atenció a la família i seguiment i orientació a l’escola.

  • Avaluació i seguiment dels diagnòstics i de la intervenció terapèutica (sessions clíniques setmanals).

  • Atenció i seguiment dels infants en situació de risc (psicològic, biològic i/o social) de patir algun trastorn o disharmonia en el desenvolupament en els primers anys de vida.

  • Sensibilització, detecció i prevenció dels trastorns de desenvolupament de la infància: programes de coordinació i seguiment dels infants atesos amb els professionals de sanitat, d’educació i de serveis socials de la zona. (Adjuntar circuit de coordinació entre serveis)

  • Participació, promoció i recerca i docència a la zona: participació en cursos de formació universitària; formació continuada dels professionals del centre; organització de jornades sobre temes referents a l’atenció a la infància; i participació en col·loquis de pares per tal de sensibilitzar sobre les necessitats de l’infant.

   Memòria CDIAP Baix Empordà