Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Misió, visió i valors
Antiguitat
Àmbit d'intervenció
Serveis
Instal·lacions i Recursos
Transparència

MISIÓ


La Fundació té per finalitat l’atenció i prevenció de trastorns i disharmonies del desenvolupament; per tal de facilitar que tots els infants tinguin el medi (familiar, escolar i social), el més favorable possible per créixer i desenvolupar-se com a individus. Garantir l’atenció precoç a la primera infància a partir d’una acció interdisciplinària que tingui en compte els aspectes mèdics, psicològics, educatius i socials, com també l’orientació a la família i a l’escola.

Per aconseguir les finalitats esmentades, tindrà com a objectius: la diagnosi, el tractament dels nens i del medi familiar, la participació en les tasques de detecció i prevenció ; I la coordinació i relació amb d’altres serveis comarcals, com també gestionar, representar i administrar si cal, tot tipus d’institució, servei i activitat d’atenció precoç i atenció a la infància. Les activitats que ho requereixin seran efectuades per persones amb titulació que les habiliti per aquest efecte

VISIÓ

Volem ser una entitat de referència en l’atenció a la infància de la comarca del Baix Empordà. Realitzant activitats i serveis de prevenció, detecció  i atenció especialitzada a la infància a la família i a l’entorn, reconeguda per la qualitat i excel·lència. Potenciant la professionalitat, l’organització flexible, la formació continuada i la innovació.

VALORS

Prevenció i detecció. Atenció personalitzada. Treball en equip. Qualitat professional. Innovació i actualització constant. Arrelament al territori. Implicació i participació. Eficàcia en la gestió. Optimització de recursos. Rigor. Responsabilitat Social.