Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Misió, visió i valors
Antiguitat
Àmbit d'intervenció
Serveis
Instal·lacions i Recursos
Transparència
 

ANTIGUITAT EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ                           

La Fundació Privada Oreig és una entitat constituïda el 14 de març de 1997. Registrada en el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya amb el núm. E02857; i en el Departament de Justícia Registre de Fundacions amb el núm. 1126.

 

La Fundació Privada Oreig gestiona el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Baix Empordà (CDIAP Baix Empordà).
El CDIAP Baix Empordà va iniciar l’activitat l’any 1988 i forma part d’una xarxa pública de serveis del Departament Acció Social i Ciutadania.

 

L’any 1999 la Fundació posa en funcionament el centre Unitat d’Atenció Especialitzada Oreig per l’atenció a la infància a nens majors de 6 anys.