Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Misió, visio i valors
Antiguitat
Àmbit d'intervenció
Serveis
Instal·lacions i Recursos
Transpàrencia
 

INSTAL·LACIONS
 

La Fundació disposa de dos locals on es duen a terme les seves activitats.
 

Situats a la població de Palamós al

c/ Indústria, 45

c/ València, 16 local 10

 

RECURSOS TÈCNICS

La Fundació té un equip tècnic format per professionals especialtizats en atenció infància, de les següents especialitats: psicòlegs clínics, psicòlegs, pedagogs, logopedes, fisioterapeutes, assistent social, psiquiatre, i neuropediatre.

RECURSOS ECONÒMICS

Els recursos de la Fundació Privada Oreig son d’administracions públiques i donacions privades de particulars i empreses. Cal destacar que la Fundació realitza una auditoria econòmica anual i presentada anualment al "Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya".

Per assolir els nostres objectius, dedicats a la infància i l'acció social, hem de comptar amb la col·laboració d'institucions, empreses privades i de les persones que coneixen la nostra tasca. És per aquest motiu que us adjuntem  un butlletí de col·laboració. Qualsevol aportació, a nosaltres ens suposarà una gran ajuda per tal de mantenir i millorar els serveis a la infància que oferim des de la Fundació, i a vostès el suposarà una desgravació en la seva declaració de la renda o l'Impost de Societats.

POLÍTICA DE QUALITAT