Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Misió, visió i valors
Antiguitat
Àmbit d'intervenció
Serveis
Instal·lacions i Recursos
Transparència
 

DIVERSITAT DELS SERVEIS QUE PRESTA

 

  • Gestió de recursos humans i econòmics

  • Direcció i gerència del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Baix Empordà (CDIAP Baix Empordà), la principal activitat.

  • Direcció i gerència del Centre Unitat Atenció Especialitzada Oreig (UAE oreig) centre d’atenció a la infància per a nens majors de 6 anys, amb necessitats específiques.

  • Participació, promoció, recerca i docència a la zona: participació en cursos de formació universitària; formació continuada dels professionals del centre; organització de jornades sobre temes referents a l’atenció a la infància; i participació en col·loquis de pares per tal de sensibilitzar sobre les necessitats de l’infant.

  • Ampliar recursos per nous programes i millorar l’atenció a la infància.

  • Amb la col·laboració i suports dels diferents dispositius d’atenció a la infància de la zona la Fundació procura que l’atenció integral a l’infant i a la seva família es doni amb continuïtat durant tota l’etapa infantil.