Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Associació Catalana d'Atenció Precoç

Revista ACAP

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Col·legi de Logopedes de Catalunya

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Fundació Astrid-21 Girona

Fundació Síndrome de Down

Associació Síndrome d'Asperger Girona (SAGI)

Fundació Adana

Asociación Española de Profesionales del Autismo

Viu Autisme

Autismo Diario

Espectro autista