Qué ès l’UAE Oreig?

La Unitat d’Atenció Especialitzada Oreig és un centre psicopedagògic amb un equip de professionals interdisciplinari.

A qui va adreçat?

A infants que manifesten dificultats o alteracions que comprometen el desenvolupament psíquic, personal i/o social.
A famílies a les quals preocupa algun aspecte del desenvolupament del seu fill.

L’edat d’atenció del centre és de 6-12 anys.

Què ofereix?

 • Orientació a la família per tal d’adequar el medi a les necessitats de l’infant.
 • Informació, assessorament i col·laboració en la tramitació d’ajuts públics per a les famílies que s’hi poden acollir.
 • Valoracions i intervenció en les especialitats de: psicologia, fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psiquiatria infantil i treball social.
 • PSICOLOGIA: Alteracions del comportament i la conducta, Hiperactivitat, Dèficit d’atenció, Trastorns cognitius, Trastorns afectius-emocionals, Trastorns de relació, Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns de l’eliminació (enuresi, encopresi), Trastorns Son i Trastorn de l’espectre autista.
 • LOGOPÈDIA: Detecció i tractament de problemes relacionats amb el llenguatge: Trastorns i retard de la parla i el llenguatge, disfèmia, veu, deglució, dislèxia,…
 • FISIOTERÀPIA: Detecció i tractament de trastorns relacionats amb el moviment: patrons de moviment patològics, dificultats en equilibri, coordinació, marxa, lateralitat, fisioteràpia respiratòria i psicomotricitat.
 • APRENENTATGE: Atenció a alumnes amb dificultats i trastorns de l’aprenentatge: lectura, escriptura i matemàtiques.
 • SOCIAL: Assessorament i orientació en la tramitació d’ajuts públics per a les famílies.
 • Donar suport a la família per tal d’adequar el medi a les necessitats de l’infant.
 • Coordinació i seguiment dels infants atesos amb els professionals de sanitat, d’educació i de serveis socials de la zona.
 • Des de la Fundació s’informa, assessora i col·labora en la tramitació d’ajuts públics per a les famílies dels infants atesos que s’hi poden acollir.

Composició de l’equip

Equip interdisciplinari format per:

ÀREA DE PSICOLOGIA
Anna Llopart
Carla Martret
Ivet Morales
Jordina Palou
Laura Rodrigo
Miriam Vallhonesta

ÀREA DE LOGOPÈDIA
Cristina Gàmez

ÀREA DE FISIOTERÀPIA
Jordina Palou
Monserrat Surroca

ÀREA MÈDICA: PSIQUIATRIA
Jorge Luis Tizón Garcia

TREBALLADORA SOCIAL
Marta Padrós

ADMINISTRACIÓ
Mari Fajardo

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Mònica Herrera

DIRECCIÓ
Rosa Maria Galceran

Ubicació

Carrer Valencia, 16 local 10
17230 Palamós, Girona

Obrir a Google Maps