Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar  
Què és l'UAE Oreig?
A qui va adreçat?
Què ofereix?
Composició de l'equip
 A QUI VA ADREÇADA ?


A infants que manifesten dificultats o alteracions que comprometen el desenvolupament psíquic, personal i/o social.
A famílies a les quals preocupa algun aspecte del desenvolupament del seu fill.
L’edat d’atenció del centre és de 6-12 anys.
Disponibilitat de plaça: En el cas de no haver-hi plaça disponible s’obrirà una llista d’espera en la qual tindran prioritat els nens de menor edat i/o de major grau d’afectació, segons criteri de l’equip de professionals del centre.