Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links
Què és l'UAE Oreig?
A qui va adreçat?
Què ofereix?
Composició de l'equip
QUÈ OFEREIX?
  • Ampliar els recursos existents a la comarca en aquesta franja tant específica d’edat.

  • Ofereix tractament i valoracions en les especialitats de: psicologia, fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psiquiatria infantil i treball social.

  • Possibilitar la continuitat de determinats tractaments iniciats al CDIAP.

  • Mantenir el suport i afavorir la continuïtat del tractament a infants de famílies carenciades i/o amb situació de risc social.

  • Donar suport a la família per tal d’adequar el medi a les necessitats de l’infant.

  • Coordinació i seguiment dels infants atesos amb els professionals de sanitat, d’educació i de serveis socials de la zona.

  • Des de la Fundació s’informa, assessora i col·labora en la tramitació d’ajuts públics per a les famílies dels infants atesos que s’hi poden acollir.

Memòria UAE Oreig